SÁNG TẠO KHÔNG GIAN SỐNG

Dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại

about-3

Giới thiệu

thương mại dịch vụ hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Chúng tôi là ai

Dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống

Chúng ta làm gì

Dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống.

Danh mục đầu tư

Dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn
toàn mới về phong cách sống

Sự kiện thú vị của chúng tôi

1200+ dự án hoàn thành

800

dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống

1200

dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống

700

dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống

Đội ngũ chuyên gia

dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn
mới về phong cách sống

team-01
Jone Due

CEO ABC Group

Chuyên gia pháp lý

Business Analyst

Dione Benjamin

Giám đốc

team-06
Hakim Smart

Chuyên gia đào tạo huấn luyện

team-03
Miyah Bryan

Quản lý

team-12
Alaina Albert

Trưởng phòng

Dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống

FATIMA ASRAFY - COO, ETC Group

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại

Yusra Kay - CEO, ABC Group

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại

Arnav Pike - CEO, ZPY Group

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại

Ana Barber - COO, KAM Group

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại

Korban Burn - CEO, XME Group

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại

Danny Ferreira - CEO, XUL Group

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại

Mariam - CEO, ASC Group

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại

Pike - CEO, ATM Group

Liên hệ

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

    about-6